Oppgaven

Tema for diplomoppgaven er "allmennboligen – mot en tredje boligsektor". Vi ønsker å utforske bokvalitet, alternative boformer, transformasjon og boligpolitikk i en norsk kontekst.

Et overordnet konsept for diplomoppgaven vår er at vi ønsker å jobbe med et stort spenn i skala på arbeidet. Det innebærer at oppgaven er delt opp i tre ulike deler som belyser veien "mot en tredje boligsektor" fra ulike perspektiver.

 
Overordnet konsept.png