Hvem er vi?

Marius Hauland Næss og Sigurd Strøm Nørsterud er arkitekturstudenter som fullfører masterstudiet med diplomoppgaven høsten 2017.

Vi har valgt å jobbe med en pilot for boligprosjekt i "den tredje boligsektoren" i Oslo – en såkalt allmennbolig – der vi vil utforske bokvalitet, alternative boformer, transformasjon og boligpolitikk.

 
 

Hvor er vi?

Vi er arkitekturstudenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, men har prosjektkontor i Oslo.

Under diplomoppgaven ønsker vi å organisere oss som et "pop-up" arkitektkontor i nærheten av prosjektområdet.

For tiden sitter vi i Arkitektenes Hus i Josefines gate 32, i kjelleren under NALs bibliotek. Du er velkommen innom for en kaffe og en prat – bare ta kontakt!

 
 
 

Kontakt oss

Marius Hauland Næss
984 91 485
marius@allmennbolig.no

Sigurd Strøm Nørsterud
911 33 347
sigurd@allmennbolig.no