velkommen.jpg

Velkommen.

På denne siden dokumenterer vi vår diplomoppgave i arkitektur:
"Mot en tredje boligsektor"

Workshop om inkluderende arkitektur

Workshop om inkluderende arkitektur

NAL arrangerte kurs og workshop om temaet "inkluderende arkitektur" på fredag denne uken. Under første del fikk vi høre fra en rekke forelesere om emnet, Det ble presentert kommunale ambisjoner i Oslo, eksempelprosjekter og synspunkt fra arkitekter og sosionomer.

Den andre delen besto av en workshop med bredt fagfelt for å diskutere alternative boformer og boliger for vanskeligstilte, som del av NALs satsing på emnet. Gruppen besto av representanter fra NAL, Husbanken, Mestergruppen, PBE, NOVA, NTNU, MakersHub med flere. Sigurd presenterte et lynforedrag om ambisjonene for prosjektet vårt, som passet godt med workshopen!

Vi har flere personer enn tidligere som er i en vanskelig bosituasjon. Boligen vil spille en nøkkelrolle i samfunnsutviklingen både når det gjelder eldreomsorg, bekjempelse av barnefattigdom, bedre integrering og sosial utjevning.
— Fra beskrivelsen av workshopen
DSC_2403.JPG
Sosial boliginnovasjon på Tøyen Boligkonferanse

Sosial boliginnovasjon på Tøyen Boligkonferanse

Midtveis i Trondheim

Midtveis i Trondheim