velkommen.jpg

Velkommen.

På denne siden dokumenterer vi vår diplomoppgave i arkitektur:
"Mot en tredje boligsektor"

Sosial boliginnovasjon på Tøyen Boligkonferanse

Sosial boliginnovasjon på Tøyen Boligkonferanse

På egen lanseringskonferanse ble Tøyen Boligbyggelag, et medlemsbasert sosialt boligbyggelag som skal utvikle beboerstyrte, rimelige, ikke-kommersielle boligtilbud i bydel Gamle Oslo, lansert i dag. Dette trengs i Oslo!

De driver nå folkefinansiering for å skaffe stiftelseskapital til boligbyggelaget, som skal ha formål å bidra til et mer rettferdig og mangfoldig botilbud. Sjekk videoen for mer informasjon!

"Mot en tredje boligsektor" er levert

"Mot en tredje boligsektor" er levert

Workshop om inkluderende arkitektur

Workshop om inkluderende arkitektur