velkommen.jpg

Velkommen.

På denne siden dokumenterer vi vår diplomoppgave i arkitektur:
"Mot en tredje boligsektor"

DEL 1: Oslo-modellen er lansert!

DEL 1: Oslo-modellen er lansert!

I dag er endelig et utkast til vår "modell for en tredje boligsektor" klar! Vi har jobbet mye de siste ukene med å forstå dagens systemer i norsk og internasjonal boligbygging, undersøke hva som utgjør bo- og boligkvalitet i byen, og å konkretisere anbefalinger og krav for "allmennboligen".

I denne delen av diplomoppgaven har vi tatt rollen som strateg for å belyse hvorfor og hvordan Oslo kommune kan bidra til å utvikle gode boliger for allmennheten.

Vi har også identifisert åtte kvalitetskategorier som vi anser som allmenngyldige for å utvikle gode boliger. Ved utvikling av allmennboligen og annen boligmasse på kommunal tomt, forventer vi at prosjektene må oppfylle eller argumentere for kvalitetene som tilbys – og at dette vektes på lik linje med tekniske krav i anbudet!

Nå ser vi fram til å motta tilbakemeldinger og bruke premissene vi har lagt til grunn i en transformasjon av Veterinærhøgskolen (del 2) og prosjektering av Allmennboligen (del 3).

Midtveis i Trondheim

Midtveis i Trondheim

Case study: Hunziker Areal

Case study: Hunziker Areal