velkommen.jpg

Velkommen.

På denne siden dokumenterer vi vår diplomoppgave i arkitektur:
"Mot en tredje boligsektor"

Hva er "allmennboligen"?

Hva er "allmennboligen"?

Norge har et usedvanlig liberalt boligmarked i både Nordisk og Europeisk målestokk. I motsetning til våre sosialdemokratiske naboer, finnes det ingen innslag av regulerte boliger. Etter den sosiale boligbyggingen i etterkrigstiden med boligbyggelag som OBOS i fronten og Husbanken med statlige subsidier, foregikk det en sterk deregulering av markedet på 1980-tallet.

Så hva er egentlig en "allmennbolig"? Vi lar danskene og svenskene forklare prinsippet!

Studietur til Vallastaden

Studietur til Vallastaden

Pop-up i Arkitektenes Hus

Pop-up i Arkitektenes Hus