velkommen.jpg

Velkommen.

På denne siden dokumenterer vi vår diplomoppgave i arkitektur:
"Mot en tredje boligsektor"

Case study: Hunziker Areal

Case study: Hunziker Areal

Zurich har en lang historie med et mangfold av ikke-kommersielle boligsamvirker og en dominerende utleiesektor der kun 9% eier egen bolig. I 2007 gikk rundt femti boligsamvirker sammen om å etablere Mehr als Wohnen, eller “Mer enn å bo”.

Sammen utviklet de området Hunziker Areal som består av 13 bygg med 400 boliger og 1200 beboere. Stor variasjon i boligstørrelse, grad av fellesskap og boformer gir en blanding av beboere som inkluderer nylig bosatte flyktninger, personer med lav inntekt og tradisjonell middelklasse.

Situasjonsplan av utviklingsområdet Hunziker Areal med grunnplan av de 13 bygningene.

Utviklingen er finansiert av boligsamvirkene, lån fra byen, nasjonale fond for boligsamvirker og ordninære banklån. Lånene tilbakebetales gjennom husleien som ligger på mellom 70 og 80 prosent av gjengs leie.

Prosjektet har hatt som mål å gjøre byutvikling med innovative løsninger for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Her inngår også arkitektonisk kvalitet som et viktig virkemiddel for å møte målsetningene, og medvirkning står sentralt i utviklingen.

Ved å ha en differensiert målgruppe (familier, single, par og større husholdninger i ulike konstellasjoner: studenter, eldre, delte leiligheter og leieboere) sikrer prosjektet en god byutvikling for det nye kvartalet.

Prosjektet forpliktet seg også til byens “2000 watt-samfunnet”, som er det globale gjennomsnittet for strømforbuk og en tredjedel av forbruket i Sveits.

DEL 1: Oslo-modellen er lansert!

DEL 1: Oslo-modellen er lansert!

Studietur til Vallastaden

Studietur til Vallastaden