Midtveis i Trondheim

Denne uken har vi endelig tatt turen til Trondheim og NTNU for å presentere det foreløpige arbeidet – omtrent midtveis i semesteret.Det kunne knapt vært mer passende å få bruke de gamle tegnestuene på loftet av hovedbygningen som lokale for presentasjonen.

Case study: Hunziker Areal

Zurich har en lang historie med et mangfold av ikke-kommersielle boligsamvirker og en dominerende utleiesektor der kun 9% eier egen bolig. I 2007 gikk rundt femti boligsamvirker sammen om å etablere Mehr als Wohnen, eller “Mer enn å bo”.